How To Compile A Kernel – Debian Etch | HowtoForge – Linux Howtos and Tutorials.

cd /usr/src
wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.21.3.tar.bz2
tar xjf linux-2.6.21.3.tar.bz2
ln -s linux-2.6.21.3 linux
cd /usr/src/linux
make clean && make mrproper
cp /boot/config-`uname -r` ./.config
make menuconfig.

Go to Load an Alternate Configuration File and choose .config

make-kpkg clean
fakeroot make-kpkg –initrd –append-to-version=-custom kernel_image kernel_headers
dpkg -i linux-image-2.6.21.3-custom_2.6.21.3-custom-10.00.Custom_i386.deb
dpkg -i linux-headers-2.6.21.3-custom_2.6.21.3-custom-10.00.Custom_i386.deb
shutdown -r now
uname -r